پایگاه خبری ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

لطفا به ابتدای صفحه رفته و مقطع بعدی را پر کنید

آمار دانشجویان مشمول بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه

استان
ورودی نامعتبر

نام واحد/مرکز/سما دانشگاهی
ورودی نامعتبر

 
دانشجویان مقطع کاردانی
رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

همسر رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

فرزند رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

همسر جانباز زیر 25 درصد (*)
ورودی نامعتبر

فرزند جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

همسر آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

 
دانشجویان مقطع کارشناسی
رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

همسر رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

فرزند رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

همسر جانباز زیر 25 درصد (*)
ورودی نامعتبر

فرزند جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

همسر آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

همسر رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

فرزند رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

همسر جانباز زیر 25 درصد (*)
ورودی نامعتبر

فرزند جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

همسر آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

 
دانشجویان مقطع دکتری تخصصی
رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

همسر رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

فرزند رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

همسر جانباز زیر 25 درصد (*)
ورودی نامعتبر

فرزند جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

همسر آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

 
دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای
رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

همسر رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

فرزند رزمنده(*)
ورودی نامعتبر

جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

همسر جانباز زیر 25 درصد (*)
ورودی نامعتبر

فرزند جانباز زیر 25 درصد(*)
ورودی نامعتبر

فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

همسر آزاده زیر شش ماه اسارت(*)
ورودی نامعتبر

ارسال کلیه اطلاعات

1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت طـراحی خلیـلان خـرم می باشد .

بالا نسخه رومیزی

مجوز استفاده از قالب خبري ناب نيوز براي اين دامنه داده نشده , براي دريافت مجوز قالب بر روي لينک ، ( درخواست مجوز ) کليک کنيد